Nến điêu khắc dành cho đạo Thiên Chúa

Nến thơm điêu khắc nghệ thuật dành cho đạo Thiên Chúa

Bảo Linh nhận sản xuất nến thơm điêu khắc nghệ thuật dành riêng cho đạo Thiên Chúa với các tượng Đức Mẹ, Tượng Chúa, Thánh Giá, đặc biệt nhận in lên sáp nến các thông điệp về đạo Thiên Chúa