1. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân:

Cụm từ “thông tin cá nhân” được hiểu là mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó. Theo đó, Nentealight.net lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall).

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách: các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Quý khách tại website nentealight.net, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website.

Hệ thống của Nentealight.net cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Quý khách khi đăng ký mua hàng online tại website nentealight.net.

2. Về việc sử dụng thông tin cá nhân:

Mọi thông tin cá nhân của Quý khách đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống website nentealight.net. Nentealight.net sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để

-   Cung cấp các dịch vụ đến Quý khách

-   Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Quý khách và website nentealight.net.

-   Liên lạc và giải quyết với Quý khách trong những trường hợp đặc biệt.

3. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba:

website nentealight.net không cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Quý khách có những hành động vi phạm pháp luật.